Adviseren, meedenken en uitvoeren

Niet alleen technologie gaat steeds verder, ook de arbeidsmarkt is volop in beweging. En dat heeft impact op de bedrijfsvoering van je organisatie. Productieprocessen veranderen, beroepen zijn niet meer zoals vroeger en van werknemers worden andere competenties gevraagd. Bovendien gaat het komende decennium een grote uitstroom in de technische sector plaatsvinden van werknemers die met pensioen gaan. En dat terwijl de instroom van onderaf beperkt is. Het vraagt een strategische visie en aanpassingsvermogen om al deze uitdagingen te lijf te gaan. Voor deze vraagstukken is het erg waardevol om over een partner te beschikken met de juiste kennis en expertise. Een partner die meedenkt, adviseert en pro-actief voor relevante oplossingen zorgt. Zo’n partner is De Pooter.

shutterstock_1408546466-1

Projectmatig inhuren

Ons netwerk aan technische professionals maakt het gemakkelijk om ze projectmatig te kunnen inzetten voor organisaties. Je kunt beroep doen op specifieke expertise voor een project of om jouw businessdoelen te behalen. Ook kun je een flexibele schil opbouwen om jouw organisatie te ondersteunen in pieken, ziekte en/of verlof. Bovendien loop je hiermee minder risico tijdens een recessie of bijvoorbeeld een pandemie zoals corona.

Onze visie op werving & selectie

“If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.”

Technisch talent voor jouw organisatie werven

Technisch talent is schaars en dat zal het voorlopig ook blijven. De concurrentie is hierdoor groot want iedereen is naar ze op zoek. Het vergt bepaalde kennis, ervaring en strategie om de juiste mensen uit de markt te halen. Omdat we al 70 jaar ervaring hebben in technische recruitment weten we wat techneuten drijft en waar ze te vinden zijn. We zetten een werving & selectie traject op om de juiste professional voor jouw organisatie te werven. Als we de geschikte kandidaat hebben gevonden, komt deze direct bij jouw organisatie in dienst.

Lees interessante blogs

De Pooter als partner

Een succesvolle samenwerking vloeit in onze ogen voort uit een relatie op basis van vertrouwen. Eerlijk en open naar elkaar durven zijn. Niet bang zijn om een lastig gesprek te voeren. Elkaars doelen voor ogen houden en inzetten op een duurzame samenwerking. Dat levert op korte en lange termijn het meeste op.

De Pooter streeft ernaar een goede werkgever te zijn. We zoeken graag de samenwerking met bedrijven die dat omarmen en mee investeren in het creëren van een goede werkomgeving.